ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 782
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 5  
6 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน