ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 781
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 72.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 70.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน