ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 87.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 82.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.80 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.40 ทอง 36  
40 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 81.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.20 ทอง 40  
44 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 80.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.20 ทอง 46  
48 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา สพป. อำนาจเจริญ 80.20 ทอง 46  
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 80.20 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 76.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.80 เงิน 55  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 75.60 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.50 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน