ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป. หนองคาย เขต 1 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 84.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.80 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต 3 84.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 83.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 83.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 39  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 83.20 ทอง 39  
43 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.20 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.40 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 80.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน