ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 8  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 13  
21 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 13  
22 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 13  
23 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 13  
24 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 24  
30 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 24  
31 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 32  
38 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 38  
43 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 38  
44 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 38  
45 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 38  
46 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 38  
47 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 38  
48 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 38  
49 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 49  
52 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 49  
53 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 49  
54 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน