ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.63 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 79.13 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 79.13 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.88 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.63 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 78.63 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 78.38 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 78.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.13 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.88 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.63 เงิน 20  
21 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.38 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 77.13 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.88 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.63 เงิน 24  
25 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.63 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.88 เงิน 28  
29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.75 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 75.50 เงิน 31  
33 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.38 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.25 เงิน 34  
35 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 74.88 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.88 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.88 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 74.25 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.13 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.13 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 73.88 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 73.75 เงิน 44  
45 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ สพป. สกลนคร เขต 3 73.75 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73.63 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 73.63 เงิน 46  
48 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 73.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.13 เงิน 49  
50 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร สพป. บึงกาฬ 72.38 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.25 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 72.13 เงิน 53  
54 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71.63 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 71.13 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.13 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านตาดม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69.75 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 69.75 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 69.13 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66.25 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน