ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 87.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 87.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 71.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 70.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 67.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 64.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 63.50 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 63 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 62.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 62.50 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 62.50 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน