ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 91.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 88.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกถาวร สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 83.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อุดรธานี เขต 1 83.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทมนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 83.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 82.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.80 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 81.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 80.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป. ยโสธร เขต 2 80.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.20 เงิน 51  
53 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 75.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 74.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน