ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 97.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 97.50 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 97 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 97 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแตง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 96.50 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านละทาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง 13  
17 โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 96 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 95.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95.50 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 94.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 22  
23 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 24  
25 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 26  
28 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 31  
33 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 84.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. ยโสธร เขต 2 75.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 67.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 66.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน