ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 81.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 75.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75.50 เงิน 9  
11 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 74.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.50 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 17  
20 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 69.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 64.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 61.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 1 61 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 61 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 60.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60.50 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 60.50 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 59.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 56.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 53.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 53 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 53 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 51 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 51 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 49.50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 49.50 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 48.50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 46 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 46 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 46 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 45.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 44.50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 42 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 41.50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 39.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 38.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 33 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 30.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 29 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน