ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.50 ทอง 7  
10 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.50 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.75 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 85.75 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 85.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.50 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 84.25 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.25 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.25 ทอง 25  
29 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 83.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.75 ทอง 31  
33 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.75 ทอง 31  
34 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 83.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 82.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง สพป. อุดรธานี เขต 1 82.75 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.75 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.25 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 81.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.25 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 80.75 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.25 เงิน 50  
51 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.25 เงิน 50  
52 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 77.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68.75 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 62.25 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 11.25 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 4.75 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 4.75 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 4.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 4.50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน