ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.75 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 81.75 ทอง 12  
16 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 81.75 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 81.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.25 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.75 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 78.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 78.25 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.75 เงิน 33  
34 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 76.75 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 76.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 76.25 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 75.50 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 75.25 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.25 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 73.25 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.25 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สพป. สกลนคร เขต 1 72.75 เงิน 48  
49 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72.75 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 71.25 เงิน 53  
54 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 68.75 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 68.25 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68.25 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 66.75 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 64.25 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน