ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 76.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 71.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 70.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 62 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 55 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน