ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 75.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 74.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 2 73.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 71.30 เงิน 40  
41 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.10 เงิน 42  
43 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 70.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.70 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 70.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 70.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 70.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองพอกกองศรี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70.30 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 70.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านกะทะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน