ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน