ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราชสีมา เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 20  
25 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 20  
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนคุยตับเต่า สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลสายสมร สพป. ยโสธร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน