ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
26 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน