ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 20  
25 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 25  
31 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนสาวแหวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 31  
37 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 37  
41 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 45  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 50  
52 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 52  
55 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน