ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 751
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน