ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน