ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป. อุดรธานี เขต 3 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำภูทอง สพป. สกลนคร เขต 3 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 90.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 84.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.90 ทอง 18  
20 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 77.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.60 เงิน 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน