ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 749
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 80.20 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน