ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุดรธานี เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 86.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทิดไทย สพป. สกลนคร เขต 2 79.40 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.40 เงิน 13  
16 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 78.40 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 76.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 69.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 56.20 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 45.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน