ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 23  
28 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 61 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบ้านละลมพนู สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน