ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาจาร สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 20  
24 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านนาไหม สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านตาดเสริม สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73 เงิน 39  
41 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านโคลด สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ สพป. ยโสธร เขต 1 69 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว สพป. อุดรธานี เขต 2 67 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 61 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน