ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สพป. บึงกาฬ 87.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.50 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 83.50 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 83.50 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 81.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 80.50 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.50 ทอง 28  
31 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.50 ทอง 28  
32 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 80.50 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 79.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78.50 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.50 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 78.50 เงิน 39  
43 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.50 เงิน 39  
44 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 44  
47 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 44  
48 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. อำนาจเจริญ 75.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.50 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. ยโสธร เขต 2 72 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.50 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน