ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 13  
19 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 13  
20 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 21  
25 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 26  
31 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 26  
32 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 26  
33 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 33  
38 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 33  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 33  
40 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 40  
46 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 40  
47 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 40  
48 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 40  
49 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 40  
50 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 40  
51 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 53  
58 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 53  
59 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 53  
60 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 53  
61 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน