ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 2 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 94.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 94.20 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 94.20 ทอง 6  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.20 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.20 ทอง 11  
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.20 ทอง 11  
15 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.20 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.20 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.20 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.20 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.20 ทอง 15  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.20 ทอง 15  
23 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.40 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.40 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.40 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.40 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.40 ทอง 23  
31 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.40 ทอง 23  
33 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 84.40 ทอง 23  
34 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 84.40 ทอง 23  
35 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 23  
36 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 84.40 ทอง 23  
37 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.40 ทอง 23  
38 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.40 ทอง 23  
39 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.40 ทอง 23  
40 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 23  
41 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 84.40 ทอง 23  
42 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.40 ทอง 23  
43 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 84.40 ทอง 23  
44 โรงเรียน อนุบาลอุ่นใจ สพป. อุดรธานี เขต 2 83.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.80 ทอง 44  
47 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.80 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.80 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.80 ทอง 44  
50 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 83.80 ทอง 44  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.80 ทอง 44  
52 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.80 ทอง 44  
53 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.80 ทอง 44  
54 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 54  
60 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 54  
61 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน