ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 11  
17 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 17  
26 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 17  
27 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 17  
28 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 28  
35 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 28  
36 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 28  
37 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 28  
38 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 38  
44 โรงเรียนยูงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 38  
45 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 38  
46 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 46  
54 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 46  
55 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 46  
56 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 46  
57 โรงเรียนบ้านหินหล่อง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 46  
58 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 46  
59 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 46  
60 โรงเรียนวัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 46  
61 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน