ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 16  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 22  
28 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 22  
29 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 29  
37 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 38  
45 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 38  
46 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 38  
47 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 47  
53 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน