ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 86.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 86.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 85.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 83.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.60 ทอง 33  
36 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.60 ทอง 33  
37 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.20 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 82.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 80.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 48  
51 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.80 เงิน 52  
54 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 64.80 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน