ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 18  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 22  
25 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 22  
26 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 22  
27 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 31  
35 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 31  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 40  
44 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 40  
45 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 45  
50 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 45  
51 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 45  
52 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 45  
53 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 53  
57 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 53  
58 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 53  
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 53  
60 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 53  
61 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน