ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองร้าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 82.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.10 ทอง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 81.70 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 80.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 80.10 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.10 ทอง 25  
28 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.80 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.70 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 77.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.90 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.30 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 73.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 72.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 72.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 71.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 69.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 68.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป. บึงกาฬ 66.90 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 62.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60.70 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36.60 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อุดรธานี เขต 1 35.60 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 34.40 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 34.20 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน