ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 90.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 14  
23 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 23  
28 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 23  
29 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 23  
30 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 23  
31 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 32  
35 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 35  
43 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 35  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 78 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 48  
50 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 73 เงิน 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน