ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 87.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตาด สพป. สกลนคร เขต 3 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 1 85.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 84.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 84.60 ทอง 22  
26 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 84.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.40 ทอง 26  
30 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 83.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 82.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 82.40 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 82.40 ทอง 40  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 81.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านอุโลก สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 52  
54 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 52  
55 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 79.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.20 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน