ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม สพป. อำนาจเจริญ 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 77.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
33 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน