ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแห้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุดรธานี เขต 2 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 78.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี สพป. ยโสธร เขต 1 67.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 64.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านม่วงมูล สพป. สุรินทร์ เขต 2 63.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
38 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ - -  
39 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ - -  
40 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน