ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายพูล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 13  
18 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 33  
37 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 38  
41 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 38  
42 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 38  
43 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 43  
47 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 43  
48 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 50  
52 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 53  
54 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 59  
61 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน