ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาใน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสมดี สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 30  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 35  
43 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 35  
44 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 35  
45 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 35  
46 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 35  
47 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 35  
48 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 35  
49 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 35  
50 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79 เงิน 50  
52 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 52  
56 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านสวัสดี สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน