ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 86.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 85.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 85.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 82.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 81.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 81.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 79.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 78.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 78.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 77.40 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.80 เงิน 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน