ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.75 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 84.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.25 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.25 ทอง 19  
21 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 81.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 81.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 81.25 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.25 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.75 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.75 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 80.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.25 ทอง 33  
35 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 79.75 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 37  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.75 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.75 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.75 เงิน 39  
43 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.75 เงิน 39  
44 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.75 เงิน 39  
45 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 78.75 เงิน 39  
46 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 78.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.25 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 52  
54 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 56  
58 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 74.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.25 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน