ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 88.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบัวเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 85.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 84.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 84.20 ทอง 25  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) สพป. ยโสธร เขต 1 83.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.60 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ 83.60 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.60 ทอง 34  
38 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.60 ทอง 34  
39 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.60 ทอง 34  
40 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.40 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 82.80 ทอง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.80 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 82.60 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.60 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.40 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 82.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.20 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.20 ทอง 54  
57 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.20 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 81.20 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน