ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 659
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 89.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 86.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 83.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 83.25 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.25 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน สพป. อุดรธานี เขต 3 79.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ - -  
36 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
37 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน