ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6  
11 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 27  
30 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 27  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนศาลาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
38 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา สพป. เลย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน