ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 93.30 ทอง 4  
6 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 93.30 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 92.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 88.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 87.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 87.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.30 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.30 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 85.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.30 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.30 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 82.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 47  
49 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.30 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.60 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน