ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 656
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 87.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหงษาวดี สพป. อุดรธานี เขต 3 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 75.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.33 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา สพป. ยโสธร เขต 2 74.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) สพป. อำนาจเจริญ 74.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 73.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. ยโสธร เขต 1 73.33 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.33 เงิน 42  
45 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.33 เงิน 42  
46 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.67 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68.33 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67.33 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.33 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 65.33 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 64.67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป. สุรินทร์ เขต 1 61.67 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน