ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 85.30 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 83.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 79.30 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 79.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 78.70 เงิน 26  
27 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.30 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 78.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 78.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.70 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 75.70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. เลย เขต 2 75.30 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 74.30 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 73.30 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 71.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71.70 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.70 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 68.70 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 68.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.70 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66.30 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 65.30 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64.30 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64.30 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.70 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62.70 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 62.30 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 61.30 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน