ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหว้าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนหัวนานคร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 80.70 ทอง 24  
25 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 77.70 เงิน 28  
30 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.70 เงิน 28  
31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.70 เงิน 28  
32 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.70 เงิน 28  
33 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.30 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.30 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 76.70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. นครพนม เขต 2 76.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 75.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด สพป. อำนาจเจริญ 75.70 เงิน 39  
41 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 75.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 74.70 เงิน 42  
44 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.70 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.30 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.70 เงิน 48  
49 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.70 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72.70 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68.70 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.70 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 68.30 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 67.70 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 67.30 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 66.30 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65.30 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 64.70 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน