ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 94.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.50 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 94.50 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 93.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.50 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 91.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 91.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.50 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 19  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.50 ทอง 23  
26 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.50 ทอง 28  
30 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 88.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 85.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.50 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 39  
41 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 83.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.50 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 82.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.50 ทอง 47  
49 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.50 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.50 เงิน 53  
54 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 70.50 เงิน 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน