ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 12  
17 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 12  
18 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 12  
19 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 20  
25 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 20  
26 โรงเรียนหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 20  
27 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 27  
33 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 27  
34 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 34  
41 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 34  
42 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 34  
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 34  
44 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 34  
45 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 34  
46 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 34  
47 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 34  
48 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 34  
49 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 34  
50 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 34  
51 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 34  
52 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 34  
53 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 34  
54 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 34  
55 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 34  
56 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 56  
58 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
60 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
61 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน